Sara Johanna Basiliers anor

Karl Emil Gustafsson-Basilier + Lilly Christina Larson

2 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 3 september 1910
Senaste ändringen 28 mars 199715.24:00