Sara Johanna Basiliers anor

Anders Petter Gustafsson + Johanna Wilhelmina Karolina Basilier

7 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 8 november 1868
Senaste ändringen 24 november 201919:39:34

av: Henrik Basilier