Sara Johanna Basiliers anor

Adam Basilier + Regina Kleinfeldt

1 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskapja

Senaste ändringen 6 januari 200415:33:00