Sara Johanna Basiliers anor

Tiedeman von Allen + Christina Watzenrode

12 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 30 januari 1459

Anteckning

Eller 10 januari ?

Senaste ändringen 5 april 199816.28:00