Sara Johanna Basiliers anor

Bernt Hansson

Namn
Bernt Hansson
ÄktenskapChristina BasilierVisa denna familj
ja

Makans dödChristina Basilier
13 juni 1809

Orsak: barnsbörd
Yrke
Fiskare
ja

Senaste ändringen 31 maj 201220:37:23

av: Henrik Basilier